Tuesday, August 23, 2011

Nasionalisme, patriotisme inti pati kemerdekaan
Rakyat Malaysia perlu pertingkat semangat kenegaraan agar mampu kekal harmoni
-
Oleh Mohd Ayop Abd Razid

Ogos diisytiharkan sebagai bulan kemerdekaan . Negara merdeka pada 31 Ogos 1957. Tahun ini merupakan kali ke-54 kita menyambut dan meraikan tarikh keramat ini sebagai hari kemerdekaan negara. Pada tahun ini sambutan hari kemerdekaan yang bertemakan ‘Transformasi Berjaya, Rakyat Sejahtera’ akan ditunda ke 16 September kerana dijangka jatuh pada hari kedua sambutan Aidilfitri.
-
Tarikh 16 September dikira amat sesuai kerana ia adalah hari penubuhan Malaysia. Sabah dan Sarawak menerima kemerdekaan melalui penyertaan mereka ke dalam Persekutuan Malaysia.
-
Sesungguhnya kemerdekaan telah memberikan kebebasan kepada kita untuk mencorakkan negara ini tanpa campur tangan asing. Pada awal pengisian kemerdekaan beberapa halangan terpaksa diharungi negara.
-
Antaranya, saki baki ancaman komunis, tentangan Indonesia dan Filipina terhadap penubuhan Malaysia 1963 dan juga masalah perkauman yang masih menebal sehingga tercetus peristiwa 13 Mei 1969. Semuanya dapat kita hadapi dengan penuh cekal dan berjaya.
-
Peristiwa 13 Mei adalah titik tolak ‘kejuruteraan sosial’ di negara kita. Dari peristiwa inilah lahirnya pelbagai dasar seperti Dasar Ekonomi (DEB), Dasar Pendidikan Kebangsaan dan beberapa dasar lain.
-
DEB (1970-1990) telah banyak merubah struktur masyarakat kita. Rukun Negara juga lahir selepas peristiwa hitam 13 Mei.
-
Rukun Negara yang mengandungi lima prinsip pula telah benar-benar menjadi ideologi, falsafah dan etika hidup seluruh rakyat Malaysia. Rukun Negara telah menjadikan rakyat lebih bersifat patriotik, bersatu padu, toleran dan liberal.
-
Sebenarnya, apakah inti pati kejayaan pengisian kemerdekaan itu sehingga kita berjaya membina sebuah negara yang makmur, harmoni dan bersatu padu. Inti pati kemerdekaan itu ada dua, iaitu nasionalisme dan patriotisme.
-
Kedua-duanya kait mengait antara satu sama lain; dalam nasionalisme ada patriotisme dan dalam patriotisme ada nasionalisme. Apakah maknanya kedua-dua itu?
-
Dalam konteks negara moden, nasionalisme bermaksud rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa berasaskan ikatan kewarganegaraan yang dapat membentuk satu semangat kenegaraan (kebangsaan) bersama.
-
Melalui semangat nasionalisme inilah kita dapat membina penegasan identiti dan kepribadian serta sifat bangsa Malaysia yang bertanggungjawab menentuan nasib dan masa depan sendiri, bukannya ditentukan oleh negara atau kuasa luar.
-
Dari nasionalisme inilah lahirnya semangat patriotisme. Patriotisme adalah rasa cinta dan sayangkan negara. Patriotisme menjadikan kita sanggup berkorban mempertahnakan tanah air dari ancaman musuh sama ada yang datang dari dalam ataupun luar.
-
Nasionalisme dan patriotisme sangat penting disduburkan kembali ke dalam jiwa rakyat kita, khususnya dalam kalangan generasi muda. Tidaka salah kita memiliki semangat nasionalisme selagi ianya tidak diasasakan kepada semangat perkauman ynag melulu.
-
Bangsa yang lemah nasionalisme dan patriotismenya akan mudah dikuasai oleh bangsa atau kuasa luar. Demikianlah yang ditegaskan oleh Muhammad Abduh, ulamak dan tokoh reformis dunia Islam yang terkenal.
-
Justeru, sempena sambutan kemerdekaan tanah air yang ke-54 ini marilah seluruh rakyat Malaysia mempertingkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme terhadap tanah air supaya negara terus kukuh dan kuat serta sukar digangu gugat oleh musuh-musuh, sama ada musuh yang bersifat gunting dalam lipatan ataupun musuh yang datang dari luar. - BH 24 Ogos 2011

No comments: