Wednesday, February 24, 2010

Produktiviti landasan MEB

Oleh Mohd. Ayop Abd. Razid

Memulih ekonomi negara di saat ekonomi global berhadapan dengan kegawatan adalah cabaran yang cukup getir. Namun, beberapa pengalaman masa lalu dalam mengharungi krisis ekonomi dan ditambah dengan kepakaran yang kita miliki membuatkan negara bersedia untuk mengharung cabaran dengan strategi yang baru.
Langkah penting yang sedang diatur kerajaan adalah mewujudkan Model Ekonomi Baharu (MEB) yang akan diumumkan pada bulan Mac ini.
Asas MEB adalah berteraskan peningkatan produktiviti pekerja melalui penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang tinggi. Ekonomi berasaskan kreativiti dan inovasi akan dijadikan pemangkin baru dalam MEB. Semua itu adalah untuk meningkatkan pendapatan rakyat.
Saingan yang semakin sengit, kemajuan pantas dalam bidang reka cipta, inovasi dan kreativiti serta kos sara hidup yang semakin meningkat memerlukan kita segera beralih kepada negara berpendapatan tinggi.
Seperti yang pernah disebut oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, MEB akan menekankan tiga komponen utama iaitu modal insan, modal swasta dan modal sosial. Yang dimaksudkan modal sosial adalah semua rakyat negara ini mempunyai peluang yang sama dalam bidang ekonomi negara.
Dalam belanjawan 2010, sebanyak RM30 bilion daripada keseluruhan belanjawan RM191.5 bilion diagihkan untuk membangun modal insan. Ia membuktikan kesungguhan kerajaan untuk membawa negara kepada berpendapatan tinggi.
MEB adalah langkah untuk menjayakan strategi Belanjawan 2010 dan Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10). RMK-10 merupakan satu lagi blue print penting kerajaan dalam mencorakkan haluan dan sasaran ekonomi negara untuk tempoh lima tahun akan datang. Ia dijangka dibentangkan pada pertengahan tahun ini.
Belanjawan 2010 bertemakan '1Malaysia, Kemakmuran Bersama' menggariskan tiga strategi utama iaitu memacu negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi, memastikan pembangunan menyeluruh dan mapan serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. Bagaimana negara dapat memacu ekonomi berpendapatan tinggi?
Sayugia diingat, berpandukan piawai Bank Dunia, negara perlu memacu Per Kapita Negara Kasar sekurang-kurangnya RM41,000 untuk membolehkannya berada di dalam kelompok negara ekonomi berpendapatan tinggi. Pastinya modal insan menjadi komponen utama dalam menjayakan aspirasi negara kerana ia adalah aset penting bagi membangunkan ekonomi negara.
Walaupun teknologi canggih sudah banyak mengurangkan pergantungan terhadap tenaga manusia, namun ia perlu dikendalikan oleh tenaga kerja mahir dan berpengetahuan tinggi. Pengukuhan dan pemerkasaan aset itu penting dan perlu diberi fokus utama tanpa halangan.
Justeru, usaha melahirkan modal insan berpendidikan tinggi terutama dalam bidang profesional seperti perubatan, kejuruteraan, sains gunaan, reka cipta dan inovasi perlu dipertingkatkan. Oleh sebab itu, pada akhir tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang III (RRJP3), kerajaan mensasarkan 35 peratus tenaga pekerja memiliki ijazah supaya matlamat melahirkan modal insan yang berkualiti dapat dicapai. - Utusan Malaysia 25 Feb 2010

Wednesday, February 17, 2010

Perpaduan agenda utama negara

Oleh Mohd Ayop Abd Razid

PERPADUAN adalah unsur penting yang menjadi pra-syarat kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup masyarakat majmuk di negara kita. Justeru, usaha membina dan memelihara perpaduan menjadi agenda utama bagi setiap pucuk kepemimpinan negara yang silih berganti. Di negara kita usaha mencapai integrasi nasional dilaksanakan dalam pelbagai bentuk seperti integrasi wilayah, integrasi sosial, integrasi pendidikan, integrasi kebudayaan, integrasi ekonomi dan integrasi politik.
-
Perlu difahami bahawa dalam mana-mana masyarakat majmuk wujud dua unsur tenaga yang saling bertentangan iaitu tenaga menyatukan dan tenaga memecah. J.W.Vonder Zanden dalam bukunya Sociology, A Systematic Approach (1970) menyebut tenaga-tenaga yang menyatukan itu sebagai kuasa ’centripetal’ seperti persefahaman, toleransi, penerimaan dan persetujuan. Tenaga-tenaga yang memecah pula di kenali sebagai kuasa ’centrifugal’ seperti perbalahan, prasangka, disriminasi dan paksaan.
-
Yang ingin kita perkukuhkan ialah tenaga atau kuasa-kuasa yang menyatukan kerana konsep ’integrasi’ itu sendiri bermaksud mewujudkan kesatuan daripada bahagian-bahagian yang berpecah atau terpisah. Sayugia difahami bahawa kesepaduan dan keharmonian kaum menjadi keutamaan (prioriti) untuk melancarkan pertumbuhan pembangunan dan kemajuan negara.
-
Melihat kepada pentingnya perpaduan inilah maka Datuk Seri Najib Razak dalam ucapannya pada Majlis Malam Penghargaan Media Massa UMNO di Dewan Tun Hussein Onn, PWTC pada 12 Disember 2009 mengingatkan bahawa sekiranya perpaduan semakin menipis dan terhakis maka akan terserlalah ’defisit moral’ dan ’defisit empati’ (empathy) di dalam masyarakat.
-
Menurut Najib, atas rasa empati inilah maka kerajaan pimpinannnya bertanggungjawab untuk memikul ”moral mission” untuk melindungi rakyat, memberi peranan dan tanggungjawab (empowerment) pada rakyat dan meluhurkan etika kecemerlangan di kalangan rakyat. Najib dalam ucapan tersebut menyebut bahawa kita mestilah sedar bahawa landasan demokrasi adalah berlandaskan konsep empati, keprihatinan mendalam (caring) terhadap sesama kita dan bertindak secara bertanggungjawab (responsible).
-
Beliau juga menyebut prinsip kebebasan (freedom), keseimbangan (fairness) dan keadilan (justice) dapat memberi nilai sejagat dalam kehidupan kita. Apabila beliau memperkenalkan gagasan 1Malaysia maka di antara prinsip-prisip utama yang beliau tekankan ialah prinsip menghormati kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense of belonging).
-
Hakikat yang perlu difahami ialah kebebasan dan hak untuk hidup di negara ini bukanlah monopoli sesuatu kaum. Sikap mengutamakan kaum sendiri tanap amemperdulikan ornag lian akan membawa kepada pemisahan etnik (segregasi) yang tidak menguntungkan sesiapa. B.Bery dalam bukunya Race and Etnic Relationship (1965) menyebut dalam masyarakat majmuk sikap sabar dan empati (empathy) yang tinggi didambakan bagi membina interaksi yang harmoni dan aman.
-
Hakikat yang perlu difahami ialah kebebasan dan hak untuk hidup di negara ini bukanlah monopoli sesuatu kaum. Sikap mengutamakan kaum sendiri tanap amemperdulikan ornag lian akan membawa kepada pemisahan etnik (segregasi) yang tidak menguntungkan sesiapa. B.Bery dalam bukunya Race and Etnic Relationship (1965) menyebut dalam masyarakat majmuk sikap sabar dan empati (empathy) yang tinggi didambakan bagi membina interaksi yang harmoni dan aman.
-
Menurut Muhyiddin pihak terbabit harus sedar bahawa kerajaan bukan sahaja menerima memorandum dari kaum Cina sahaja, malah kerajaan turut menerima memorandum dari kaum Melayu dan India. Justeru, kerajaan perlu mengambil kira kepentingan semua kaum dan juga kepentingan nasional. Apa yang disebut Timbalan Perdana Menteri itu memang wajar dan tepat.
Hakikat yang perlu difahami ialah kebebasan dan hak untuk hidup di negara ini bukanlah monopoli sesuatu kaum. Sikap mengutamakan kaum sendiri akan membawa kepada pemisahan etnik (segregasi) yang tidak menguntungkan sesiapa.
-
Jika ini yang berlaku maka kita tidakan akan dapat mencapai matlamat memperkukuh perpaduan seperti yang dihasratkan di bawah gagasan 1Malaysia. Justeru, semua pihak harus menghayati kata-kata Najib bahawa, ”Hanya melalui kekuatan ’roh perpaduan’ dapat kita lahirkan semangat patriotisme dan jiwa besar rakyat merdeka, sedang teras patriotisme pula adalah rasa keprihatinan (caring) mendalam di antara sesama warga negara”. UM 17/2/2010